يکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸

جهت بازدید از لیست قیمت 1397 کلیک نمایید


بازدید روز ۴۶۴
بازدید دیروز ۴۸۳
بازديد ماه ۱۴۳۳۳
كل بازديدها ۱۴۰۱۲۷۰
افراد آنلاين ۴۵

قیمت سپراتور,کلاریفایر و باکتریفوژ

قیمت انواع سپراتور و کلاریفایر  صنایع لبنی و نوشیدنی

سپراتور و  کلاریفایر های این شرکت از نوع وارداتی و با برند های ماهاچ کالینیا ، مولینیا و اسمیچکا میباشد . این گونه دستگاه در سه صورت ( نو استوک و دست دوم ) وارد میگردند .

 

لیست قیمت انواع سپراتور

 

 

ردیف

شرح و مشخصات

قیمت کل(ریال)

1

 

سپراتور با ظرفیت 800 لیتر در ساعت          (دست شور ) 

104/500/000

2

 

سپراتور با ظرفیت 1000 لیتر در ساعت         (دست شور ) 

126/500/000

3

 

سپراتور با ظرفیت 1200 لیتر درساعت          (دست شور ) 

143/000/000

4

 

سپراتور با ظرفیت 2000 لیتر در ساعت        (دست شور ) 

198/000/000  ماهاچ

231/000/000اسمیچ

5

 

سپراتور با ظرفیت 3000 لیتر در ساعت       (دست شور ) 

286/000/000   پایه چدنی اسمیچ

374/000/000  پایه استیل مولینیا

6

 

سپراتور با ظرفیت 5000 لیتر در ساعت         (خود شور )  

517/000/000 ماهاچ

616/000/000 اسمیچکا

704/000/000 مولینیا پایه چدن

753/500/000 مولینیا پایه استیل

2/453/000/000 ای پی وی

3/410/000/000 وستفالیا (GEA)

7

 

سپراتور با ظرفیت 10000 لیتر در ساعت        (خود شور ) 

748/000/000 اسمیچکا

693/000/000 مولینیا پایه چدن

792/000/000 مولینا پایه استیل

8

 

سپراتور با ظرفیت 20000 لیتر در ساعت        (خود شور ) 

924/000/000 اروپایی - مختلط

 به علت نوسانات بازار ارز تائیدیه قیمتهای نهایی را از دفتر فروش کارخانه دریافت نمایید.

 

 

لیست قیمت انواع کلاریفایر

 

 

ردیف

شرح و مشخصات

قیمت کل(ریال)

1

 

کلاریفایر  با ظرفیت 800 لیتر در ساعت      (دست شور ) 

ــــــــــــــــــــــــــــــ

2

 

کلاریفایر با ظرفیت 1000 لیتر در ساعت       (دست شور ) 

99/000/000

3

 

کلاریفایر با ظرفیت 1200 لیتر درساعت        (دست شور ) 

ــــــــــــــــــــــــــــــ

4

 

کلاریفایر با ظرفیت 2000 لیتر در ساعت      (دست شور ) 

154/000/000  ماهاچ

 

5

 

کلاریفایر با ظرفیت 3000 لیتر در ساعت     (دست شور ) 

291/500/000   پایه چدنی اسمیچ

308/000/000  پایه استیل مولینیا

6

 

کلاریفایر با ظرفیت 5000 لیتر در ساعت       (خود شور ) 

368/500/000 ماهاچ

418/000/000 اسمیچکا

495/000/000 مولینیا پایه چدن

583/000/000 مولینیا پایه استیل

1/925/000/000 ای پی وی

2/662/000/000 وستفالیا (GEA)

7

 

کلاریفایر با ظرفیت 10000 لیتر در ساعت      (خود شور ) 

621/500/000 اسمیچکا

686/500/000 مولینیا پایه چدن

757/900/000 مولینا پایه استیل

8

 

کلاریفایر با ظرفیت 20000 لیتر در ساعت     (خود شور )  

979/000/000 اروپایی - مختلط

 به علت نوسانات بازار ارز تائیدیه قیمتهای نهایی را از دفتر فروش کارخانه دریافت نمایید.

 

 

 

لیست قیمت انواع باکتریفوژ

 

 

ردیف

شرح و مشخصات

قیمت کل(ریال)

1

 

بزودی اعلام میگردد  ................ 

 

2

 

بزودی اعلام میگردد  ................ 

 

3

 

بزودی اعلام میگردد  ................ 

 

4

 

بزودی اعلام میگردد  ................ 

 

5

 

بزودی اعلام میگردد  ................ 

 

 

 

 

 

 

 • poosam.ir

  poosam.ir

 • اواپراتور های چند مرحله ای

  اواپراتور های چند مرحله ای

 • میز و ترولی استیل

  میز و ترولی استیل

 • آیس بانک تمام استیل

  آیس بانک تمام استیل

 • کارگاه ماست بندی

  کارگاه ماست بندی